Solat

SPM


KOLEKSI SOALAN PERCUBAAN SPM 2013

SOALAN PERCUBAAN BAHASA MELAYU SPM 2013
MRSM Kertas 1 (Skema) + Kertas 2 (Skema)
SBP Kertas 1 (Skema) + Kertas 2 (Skema)
PULAU PINANG Kertas 1 (Skema) + Kertas 2 (Skema)
PERAK Kertas 1 (Skema) + Kertas 2 (Skema)
TERENGGANU (K1K2Skema)
PAHANG (K1K2Skema)

SOALAN PERCUBAAN MATA PELAJARAN LAIN SPM 2013

KELANTAN
(Termasuk Skema)
Bahasa Inggeris
Matematik Tambahan

TERENGGANU
(Termasuk skema)
Bahasa Inggeris
Sejarah
Matematik
Sains
Pendidikan Islam
Fizik
Kimia
Biologi
Perdagangan
Pendidikan Seni Visual
Matematik Tambahan
Tasawwur Islam
Bahasa Arab Kertas 1 & Skema + Kertas 2 & Skema

SEKOLAH BERASRAMA PENUH
Sejarah Kertas 1 & Skema + Kertas 2 & Skema
Matematik Kertas 1 & Skema + Kertas 2 & Skema
Biologi Kertas 1 & Skema + Kertas 2 & Skema + Kertas 3 & Skema
Fizik (Termasuk Skema)
Kimia(Termasuk Skema)
Matematik Tambahan (Termasuk Skema)
Prinsip Akaun Kertas 1 + Kertas 2 + Skema
Bahasa Arab Kertas 1 & Skema + Kertas 2 & Skema

NEGERI SEMBILAN
(Termasuk Skema)
Bahasa Inggeris
Matematik
Sains
Sejarah
Fizik
Kimia
Biologi
Matematik Tambahan
Ekonomi Asas
Pendidikan Seni Visual

PAHANG
(Termasuk Skema)
Bahasa Inggeris
Sains
Pendidikan Islam Kertas 1 & Skema + Kertas 2 & Skema
Fizik
ICT
Matematik Tambahan
Kimia
Geografi

WILAYAH PERSEKUTUAN
(Termasuk Skema)
ICT

KEDAH
Bahasa Inggeris Kertas 1 & Skema + Kertas 2 & Skema
Matematik Kertas 1 & Skema + Kertas 2 & Skema
Pendidikan Islam Kertas 1 & Skema + Kertas 2 & Skema
Sains Kertas 1 + Kertas 2 + Skema
Biologi Kertas 1 & Skema + Kertas 2 & Skema + Kertas 3 & Skema
Kimia Kertas 1 & Skema + Kertas 2 & Skema
Matematik Tambahan Kertas 1 & Skema + Kertas 2 & Skema
Perdagangan Kertas 1 & Skema + Kertas 2 & Skema
Prinsip Perakaunan Kertas 1 & Skema + Kertas 2 & Skema

MODUL CAKNA AKADEMIK PMR 2013 JPN KELANTAN

BAHASA MELAYU
Soalan Kertas 1 Aras Tinggi + SKEMA
Soalan Kertas 2 Aras Tinggi + SKEMA
Soalan Kertas 1 Standard + SKEMA
Soalan Kertas 2 Standard + SKEMA
Soalan Kertas 1 Aras Mudah + SKEMA
Soalan Kertas 2 Aras Mudah + SKEMA
Latihan Tambahan Kertas 1 + SKEMA
Latihan Tambahan Kertas 2 + SKEMA

BAHASA INGGERIS
Modul G-Cakna 1 Paper 1 + Paper 2 + SKEMA
Modul G-Cakna 2 Paper 1 + Paper 2 + SKEMA
Modul G-Cakna 3 Paper 1 + Paper 2 + SKEMA
Modul G-Cakna 4 Paper 1 + Paper 2 + SKEMA
Modul G-Cakna 5 Paper 1 + Paper 2 + SKEMA

SEJARAH
Koleksi Soalan Sejarah PMR 2004 + 2005 + 2006 + 2007 + 2008 + 2009 +2010 + 2011 + 2012 + SKEMA
Modul g-Cakna Soalan Aras Tinggi + SKEMA
Modul G-Cakna Soalan Aras Mudah + SKEMA
Modul G-Cakna Soalan Standard 1 + SKEMA
Modul G-Cakna Soalan Standard 2 + SKEMA

GEOGRAFI
Modul Geografi Cemerlang
Modul Geografi Mudah
Modul Geografi Popular
Modul Geografi Standard 1
Modul Geografi Standard 2
(Semua modul mengandungi jawapan)

MATEMATIK
Kertas 1 Set 1 + SKEMA
Kertas 1 Set 2 + SKEMA
Kertas 1 Set 3 + SKEMA
Kertas 1 Set 4 + SKEMA
Kertas 1 Set 5 + SKEMA
Kertas 2 Set 1 + SKEMA
Kertas 2 Set 2 + SKEMA
Kertas 2 Set 3 + SKEMA
Kertas 2 Set 4 + SKEMA
Kertas 2 Set 5 + SKEMA
Kertas 2 Set 6 + SKEMA
Kertas 2 Set 7 + SKEMA

SAINS
Modul Set 1 + SKEMA
Modul Set 3 (Jawapan dilampirkan)
Modul Set 4 + SKEMA

PENDIDIKAN ISLAM
Modul Set 1
Modul Set 2
Modul Set 3
Modul Set 4
Modul Set 5
Skema

BAHASA ARAB
Modul Aras 1 + SKEMA
Modul Aras 2 + SKEMA
Modul Aras 3 + SKEMA
Modul Aras 4 + SKEMA
Modul Aras 5 + SKEMA

KEMAHIRAN HIDUP KEMAHIRAN TEKNIKAL
Modul 1 Standard + SKEMA
Modul 3 Cemerlang + SKEMA
Modul 5 Popular + SKEMA

KEMAHIRAN HIDUP PERTANIAN
Modul 1 Standard + SKEMA
Modul 2 Standard + SKEMA
Modul 3 Cemerlang + SKEMA
Modul 4 Mudah + SKEMA
Modul 5 Popular + SKEMA

KEMAHIRAN HIDUP EKONOMI RUMAH TANGGA
Modul 1 Standard 1 + SKEMA
Modul 2 Standard 2 + SKEMA
Modul 3 Cemerlang + SKEMA
Modul 4 Mudah + SKEMA
Modul 5 Popular + SKEMA

KEMAHIRAN HIDUP PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN
Modul 1 Standard + SKEMA
Modul 2 Standard + SKEMA
Modul 3 Cemerlang + SKEMA
Modul 4 Mudah + SKEMA
Modul 5 Popular + SKEMA

BAHASA MELAYU KERTAS 2 PMR

TEKNIK MENJAWAB:
Bahagian A : Ringkasan dan Pemahaman

Bahagian B : Karangan Berdasarkan Bahan Rangsangan
Karangan Contoh 1 : Perpaduan kaum
Karangan Contoh 2 : Ciri-ciri pelajar cemerlang
Karangan Contoh 3 : Manfaat penjagaan kebersihan
Karangan Contoh 4 : Kepentingan sungai kepada manusia

Bahagian C : Karangan Respons Terbuka
Karangan Contoh 1 : Memartabatkan bahasa kebangsaan
Karangan Contoh 2 : Kemalangan jalan raya

Bahagian D : Kajian Novel

TINOK SAPA JELUAK
Melaka + skema
Negeri Sembilan + Skema
Perak + Skema
Sekolah Berasrama Penuh + Skema
Pulau Pinang + Skema
Terengganu + Skema + Contoh Skrip Jawapan

KAJIAN KOMSAS:
Tingkatan 1: Antologi Kasut Kelopak Jantung
Puisi Tradisional
Puisi Moden
Prosa Tradisional
Prosa Moden
Drama
Novel: Bukan Duniaku

Tingkatan 2: Antologi Gema Sepi Gadis Genius
Puisi Tradisional
Puisi Moden
Prosa Tradisional
Prosa Moden
Drama
Novel: Lestari Bukit Menghijau

Tingkatan 3: Antologi Harga Sebuah Lukisan
Puisi Tradisional
Puisi Moden
Prosa Tradisional
Prosa Moden
Drama
Novel: 6:20
BAHASA MELAYU KERTAS 1 PMR

ULI SAPA LET IT
Soalan 1 hingga 7
Soalan 8 hingga 14
Soalan 15 hingga 17
Soalan 18 hingga 21
Soalan 22 hingga 24
Soalan 25 hingga 27
Soalan 28 hingga 30

TINOK SAPA JELUAK
(Jika tiada jawapan pada helaian akhir soalan,
sila dapatkan dalam skema Kertas 2)
Melaka
Negeri Sembilan
Perak
Sekolah Berasrama Penuh
Pulau Pinang
Terengganu

BAHASA MELAYU KERTAS 2 SPM

KAJIAN KOMSAS

TINGKATAN 4: ANTOLOGI HARGA REMAJA
Puisi Tradisional
Puisi Moden
Prosa Tradisional
Prosa Moden
Drama
Novel: Renyah

TINGKATAN 5: ANTOLOGI DIRGAHAYU BAHASAKU
Puisi Tradisional
Puisi Moden
Prosa Tradisional
Prosa Moden
Drama
Novel: Sutera Dalam Lukisan

TEKNIK MENJAWAB KERTAS DUA SPM
ANALISIS KEKERAPAN KOMSAS SPM SOALAN 2
SOALAN SPM JUN 2012 KERTAS DUA
TERKINI: SOALAN SPM JUN 2013 KERTAS DUA

PROGRAM "ULI SAPA LET IT"
Soalan 1
Soalan 2 (a) : Rumusan dan Pemahaman Petikan Umum
Soalan 2 (b) : Prosa Moden
Soalan 2 (c) : Prosa Tradisional
Soalan 2 (d) : Puisi

Soalan 3 : Tatabahasa
Sintaksis : Soalan 3(a)
Sintaksis : Soalan 3(b)
Morfologi : Soalan 3(c)
Morfologi : Soalan 3(d)
Peribahasa : Soalan 3(e)
(Jawapan : 3 (b), 3 (c), 3 (d), 3 (e)

Modul Latihan Soalan Pemahaman KBKK KOMSAS
(Hakcipta Cikgu Juilis Mokujal, GCBM SMK Narinang, Sabah)

PROGRAM TINOK SAPA JELUAK
Pulau Pinang + Skema
Sekolah Berasrama Penuh + Skema
Terengganu + Skema
Kedah + skema dok di belake soale
Perlis + Skema
Perak + Skema
Selangor + Skema
Negeri Sembilan + Skema
Melaka + Skema
Kelantan + Skema
Pahang + Skema

MODUL LATIHTUBI KERTAS 2
Set 1 + Set 2 + Set 3 + Set 4 + Set 5 + Set 6 + Set 7 + Set 8
Skema Pemarkahan

KE ARAH BAHASA MELAYU YANG BERKESAN
Nota Tatabahasa 1
Nota Tatabahasa 2
Nota Tatabahasa 3
Panduan Kosa Kata 1
Panduan Kosa Kata 2
Panduan Ejaan


BAHASA MELAYU KERTAS 1 SPM

KARANGAN BERDASARKAN BAHAN RANGSANGAN (BAHAGIAN A)

Kriteria Penskoran
Soalan Bahagian A SPM Nov 2012

Analisis Jawapan Berdasarkan Soalan Bahagian A SPM Nov 2012
Karangan Kategori Cemerlang (26 - 30)
Karangan Kategori Kepujian (20 - 25)
Karangan Kategori Memuaskan (15 - 19)
Karangan Kategori Kurang Memuaskan (10 - 14)

Aplikasi Kaedah CSL2013
Karangan Contoh 1: Langkah menceriakan kawasan sekolah
Karangan Contoh 2: Cara memartabatkan bahasa kebangsaan

KARANGAN RESPONS TERBUKA BAHAGIAN B

Dimensi Diri
Karangan Contoh 1 : Cara saya menghargai jasa guru

Dimensi Keluarga
Karangan Contoh 1 : Pembentukan keluarga bahagia

PROGRAM TINOK SAPA JELUAK
Pulau Pinang + Skema
Sekolah Berasrama Penuh
Terengganu + Skema
Kedah
Perlis
Perak + Skema
Selangor
Negeri Sembilan
Melaka
Kelantan
Pahang

MODUL LATIHTUBI KERTAS 1
Set 1 + Set 2 + Set 3 + Set 4 + Set 5 + Set 6 + Set 7 + Set 8
Skema Pemarkahan

SOALAN BAHASA MELAYU ULANGAN/JUN 2013 KERTAS 1
BAHAN EDARAN SEMINAR BAHASA MELAYU SPM2013
Perkongsian Program JUJ (Jawab Untuk Jaya) JPN Pahang

BANK SOALAN SPM
Percubaan SPM Wilayah Persekutuan 2011
- uploaded 29/10/2011

Bahasa Melayu Q&A
Sejarah Q&A
B. Cina Q&A

Percubaan SPM Pahang 2011 - uploaded 13/10/2011
Bahasa Melayu Q&A
English / BI Q&A
Mathematics Q&A
Additional Mathematics Q&A
Sejarah Q&A
Chemistry Q&A
Physics Q&A
Biology Q&A
Science Q&A
P. Akaun Q&A
P. Islam Q&A
Ekonomi Asas Q&A
B. Cina Q&A
Geografi Q&A
Perdagangan Q&A
PSV Q&A

Percubaan SPM Perlis 2011 - updated 12/10/2011
Physics Q&A
Chemistry Q&A
Biology Q&A
B. Melayu Q&A
English / BI Q&A
B. Cina Q&A
Mathematics Q&A
Additional Mathematics Q&A
ICT Q&A
P. Islam Q&A
Ekonomi Asas Q&A
P. Moral Q&A
Science Q&A
Sejarah Q&A

Percubaan SPM Kelantan 2011 - updated 11/10/2011
Physics Q&A
Sejarah Q&A
Chemistry Q&A
Additional Mathematics Q&A
P. Akaun Q&A
Ekonomi Asas Q&A

Percubaan SPM Pulau Pinang 2011 - uploaded 09/10/2011
Sejarah Q&A
ERT Q&A

Percubaan SPM Selangor 2011 - uploaded 08/10/2011
Additional Mathematics Q&A(Paper 1 No Answer)
P. Moral Q&A

Percubaan SPM Melaka 2011 - updated 08/10/2011
Mathematics Q&A
Additional Mathematics Q&A
Sejarah Q&A
Chemistry Q&A
B.Melayu Q&A
Ekonomi Asas Q&A
English Q&A
P.Islam Q&A
Perdagangan Q&AScience Q&A
Geografi Q&A
Tasawwur Islam Q&A

Percubaan SPM Terengganu 2011 - updated 06/10/2011
P. Islam 2011 Q&A
Perdagagaan Q&A
PSV Q&A
Bahasa Melayu Q&A
English / BI Q&A
Biology Q&A
Chemistry Q&A
Physics/Fizik Q&A
Mathematics Q&A
Additional Mathematics Q&A
Science Q&A
Sejarah Q&A
Tasawwur Q&A
B. Cina Q&A
P. Kejuruteraan Mekanikal Q
P. Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik Q
Prinsip Perakaunan Q

Percubaan SPM Negeri Sembilan 2011 - updated 03/10/2011
Biology Q&A
Physics Q&A
Mathematics Q&A
Sejarah Q&A
Add Maths Q&A
B.Melayu Q&A
Chemistry Q&A
English Q&A
ERT Q&A
Kesusasteraan Melayu Q&A
P.Akaun Q&A
P.Islam Q&A
P.Moral Q&A
Perdagangan Q&A
PSV Q&A
Science Q&ATasawwur Islam Q&A

Percubaan SPM Sarawak 2011 - uploaded 02/10/2011
Additional Mathematics Q&A
Chemistry Q&A

Percubaan SPM Sabah 2011 - uploaded 27/09/2011
Additional Mathematics Q&A

Percubaan SPM Perak 2011 - updated 26/09/2011
Biology Q
Chemistry Q
Physics Q&A
Bahasa Melayu Q&A
English/BI Q&A
Mathematics Q&A
Additional Mathematics Q&A
Sejarah Q&A
Pendidikan Islam Q&A
Pendidikan Moral Q&A
P. Akaun Q
Bahasa Tamil Q
Bahasa Cina Q
Ekonomi Asas Q

Percubaan SPM Johor 2011
Bahasa Melayu Q&A
English/BI Q&A
Additional Mathematics Q&A
Mathematics Q&A
Sejarah Q&A
Biology Q&A
Chemistry Q&A
P. Islam Q&A
Physics Q&A
Bahasa Cina Q&A
P. Moral Q&A
P. Akaun Q&A

Percubaan SPM Kedah 2011
Bahasa Melayu Q&A
English/BI Q&A
Bahasa Cina Q&A
Mathematics Q&A
Additional Mathematics Q&A
Sejarah Q&A
Physics/Fizik Q&A
Biology Q&A
Chemistry Q&A
Sains Q&A
Perdagangan Q&A
Pendidikan Islam Q&A
Kesusasteraan Melayu Q&A

Percubaan SPM Sekolah Berasrama Penuh ( SBP ) 2011
Bahasa Melayu Q&A
English/BI Q&A
Mathematics Q&A
Additional Mathematics Q&A
Sejarah Q&A
Physics/Fizik Q&A
Chemistry Q&A
Biology Q&A
Prinsip Perakaunan Q&A
Pendidikan Moral Q&A
Pendidikan Islam Q&A
Lukisan Kejuruteraan Q&A
Teknologi Kejuruteraan Q&A
Percubaan SPM 2010 (Trial SPM 2010)

FOR SPM 2010 TIPS & PREDICTIONS VISIT
www.emodules.blogspot.com
Negeri Sembilan - 30/10/2010
Add Maths [w/ans]
B.Melayu [w/ans]
Biology
Chemistry [w/ans]
Ekonomi Asas [w/ans]
English [w/ans]
ERT [w/ans]
ICT
Maths [w/ans]
P.Akaun [w/ans]
P.Islam [w/ans]P.Moral [w/ans]
Perdagangan [w/ans]
Physics [w/ans]
PSV
Sains Pertanian
Science
Sejarah [w/ans]
Tasawwur Islam [w/ans]

MRSM 2010 - New
Soalan Percubaan MRSM 2010 can be obtained
from this official MRSM page!!

Bahasa Melayu [ K1 ] [ K2 ]
Bahasa Inggeris [ K1 ] [ K2 ]
Sejarah [ K1 ] [ K2 ]
Pendidikan Islam [ K1 ] [ K2 ]
Pendidikan Moral [ K1 ]
Mathematics [ P1 ] [ P2 ]
Add Maths [ P1 ] [ P2 ]
Physics [ P1 ] [ P2 ] [ P3 ]
Chemistry [ P1 ] [ P2 ] [ P3 ]
Biology [ P1 ] [ P2 ] [ P3 ]
EST [ P1 ] [ P2 ] [ P3 ]
Tasawwur Islam [ K1 ] [ K2 ]
P.Akaun (w/ans)

No comments:

Post a Comment

Perhatian Untuk Anak Didikku!!!
Pelajar yang dikasihi sila download bahan dari blog ini dan buat latihan sendiri untuk mendapat keputusan yang terbaik dalam peperiksaan PBS T1/T2, PMR dan SPM.
Rajin-rajinlah buat latihan dan selesaikan setiap Modul dan latihan yang disediakan untuk meningkatkan prestasi masing-masing.
Yang benar,
Johar Abu

BAHAN SEJARAH- SILA DOWNLOAD!!!

Modul Sejarah T1-5

MODUL,NOTA DAN LATIHAN-SEJARAH TING 1 - 5

SILA KLIK ! ANDA BOLEH DAPATKAN DATA LENGKAP PADA LINK DIBAWAH.

TINGKATAN SATU
LATIHAN BAB 1 - BAB 11 / NOTA BAB 1 - BAB 11
MODUL SEJARAH T1
MODUL SEJARAH T1_WEB
POWER POINT T1


BANK SOALAN T1
Sila klik link di bawah untuk mendownload soalan.SILA KLIK !

TINGKATAN DUA
SEJARAH T2 - SOALAN STRUKTUR
NOTA SEJARAH - BAB 1 - BAB 8
NOTA DAN LATIHAN T2

BANK SOALAN T2
Sila klik link di bawah untuk mendownload soalan.


Bab 1:
http://binakedai.com/dloadfre/GEMILANG T2_BAB 1.DOC
Bab 2:
http://binakedai.com/dloadfre/GEMILANG T2_BAB 2.DOC

Bab 3:
http://binakedai.com/dloadfre/GEMILANG T2_BAB 3.DOC
Bab 4:
http://binakedai.com/dloadfre/GEMILANG T2_BAB 4.DOC
Bab 5:
http://binakedai.com/dloadfre/GEMILANG T2_BAB 5.DOC
Bab 6:
http://binakedai.com/dloadfre/GEMILANG T2_BAB 6.DOC
Bab 7:
http://binakedai.com/dloadfre/GEMILANG T2_BAB 7.DOC
Bab 8:
http://binakedai.com/dloadfre/GEMILANG T2_BAB 8.DOC

SILA KLIK !

TINGKATAN TIGA
MODUL SEJARAH T3
MODUL SEJARAH T3 - SOALAN STRUKTUR
SEJARAH T3 - NOTA LENGKAP
KERJA KURSUS SEJARAH 2012
MODUL SEJARAH T3-SOALAN BERSTRUKTUR PPDJJ
SILA KLIK !

TINGKATAN EMPAT
MODUL SEJARAH T4-SOALAN BERSTRUKTUR PPDJJ
MODUL DAN NOTA/LATIHAN T4
SILA KLIK !

TINGKATAN LIMA
LATIHAN BAB 1 - BAB 9
MODUL SEJARAH T5 - INTENSIF 2011
MODUL SEJARAH T5 - SOALAN STRUKTUR
NOTA POWER POINT T5
PETA MINDA T4 DAN T5
SILA KLIK !

BLOG MATA PELAJARAN SEJARAH
SMK.KAMIL-KELANTAN
SMK.CONVENT BUKIT NENAS-KUALA LUMPUR
SMK.BANDAR BARU UDA - JOHOR BAHARU
LAMAN SMK.BUKIT JAWA - KELANTAN
LAMAN SEJARAH2U
LAMAN CIKGU SEJARAH
LAMAN SEJARAH SPM
LAMAN SKOR SEJARAH SPM
LAMAN CIKGU CGLIM


SILA KLIK !

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2012
SOALAN SEJARAH
TINGKATAN 5
SKEMA KERTAS 2

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SEJARAH
NEGERI-NEGERI DAN SKIMA JAWAPAN TAHUN 2011SOALAN-SOALAN SEMUA NEGERI
SILA KLIK !